درباره ما

با توجه به جایگاه والای خانواده کارکنان صنعت پتروشیمی و اعتقاد به ارزشمندی ایشان به عنوان سرمایه انسانی صنعت ، روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد با همکاری روابط عمومی های پتروشیمی های همکار  اقدام به انتشار نشریه الکترونیکی خانواده پتروشیمی نماید . هدف از انتشار نشریه آن است که به این سرمایه اجتماعی به عنوان بدنه بزرگ وکلان صنعت پتروشیمی بیشتر پرداخته شود.
در این راستا شما همکاران گرامی می توانید موفقیت های هنری، علمی، ورزشی و ادبی همکاران و خانواده محترم آنان را به اطلاع رسانده تا اعضاء هیات تحریریه خانواده پتروشیمی با ایشان گفتگویی اختصاصی انجام دهند. همچنین همکاران و یا خانواده های محترم آن شرکت اگر دستی بر قلم دارند، می توانند در خصوص دست نوشته، اشعار، داستانک، و معرفی اماکن تاریخی و دیدنی شهر و استان محل اقامت ، بانوان ، مطالب گوناگون قابل انتشار و بیان مشکلات موجود با ما همکاری نمایند.