موسی ممبینی

قبله دل

(سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴) ۱۰:۲۷

همکاران عزیز که طبع شعر دارند و درزمینه مطالب ادبی و نثر دست به قلم هستند می توانند شعرها و مطالب خود را به دبیر خانه نشریه پیام پتروشیمی ارسال کنند تا پس از داوری درصفحه ادب وهنر به اسم ایشان درج شود.

دشت پر از واله وشیدا شده                    روی زمین چون شب یلدا شده   

عرش خدا پر زغمی کهنه گشت                غصه وغم پرشده در کوه ودشت

رفت قرار از دل محنت زده                       دل نتوان گفت بگو غمکده

رخت عزا بر تن هر کوی وبام                   غرق غمند جمله ملک صبح وشام

بیرق سرخی که در کربلاست                    راس حسینست که بر نیزه هاست

داغ حسین است بسی جانگداز                 اوکه بود قبله دل در نماز

پیکر صدچاک حسین بی سر است              اشک روان مرهم درد منست

داغ حسین بردل زینب نشست                   قامت بی بی زمصیبت خم است

دست اسیران اگر بسته شد                       زینب تنها مگر خسته شد

حامی یاران حسین در بلاست                   گرچه اسیراست ولیکن رهاست

با تن صد چاک چه عهدی ببست               خطبه او پشت یزید را شکست

دادپیامی که حسین زنده است                   عشق حسین دردل هر بنده است


تعداد بازدید : ۳,۱۲۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید