غلامرضا کشکولی،سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بهداشت حرفه ای تضمین سلامتی کارکنان

(شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴) ۱۰:۱۵

وضعیت سلامت کارکنان شاغل در شرکتها را ادارات بهداشت تحت نظارت دارد.یکی از مهمترین واساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها وحوادث، انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل می باشد که شامل معاینات پیش از استخدام ،معاینات ادواری،معاینات اختصاصی ومعاینات در هنگام تغییر شغل است.کارشناسان بهداشت شرکتها سالیانه با انجام معاینات ادواری و با صرف کمترین هزینه، بیماری را شناسایی و جلوی پیشرفت بیماری را گرفته وسلامت شاغلین را تضمین می نمایند.

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کارنیز عامل دیگری است که از وظایف کارشناسان اداره بهداشت است .از آنجا که محیط کار شامل عوامل زیان آوری است که می تواند روی سلامتی فرد تاثیر منفی گذارد این عوامل در کوتاه مدت یا دراز مدت باعث بروز بیماری یا ناتوانی در شاغل می شود. بهداشت حرفه ای با شناسایی واندازه گیری وکنترل این عوامل نقش مهمی در سلامت شاغلین ایفا می کند . طبق آئین نامه های بهداشتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی کلیه شرکت ها سالیانه باید این عوامل را اندازه گیری ونهایتا کنترل نموده  وسلامت شاغلین را بااین کار حفظ و ارتقا دهند. مهندسین بهداشت حرفه ای شرکتها هر ساله با انجام این مهم نقش ارزنده ای را در سلامت پرسنل شرکتهای پتروشیمی ایفا می کنند . این عوامل عبارتند از : عوامل زیان  شیمیایی (گازها ، بخارات ، ...) عوامل زیان فیزیکی (سروصدا ، روشنایی ، استری حرارت) عوامل زیان بیولوژیک (قارچ ها، ویروسها،..) وعوامل زیان آور روانی.

همچنین درممیزی وبازرسی ازواحد ها وشرکتها کارشناسان بهداشت سازمان با تشکیل کارگروه ممیزی ،نحوه اجرای الزامات بهداشتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در کلیه شرکتها بررسی ونهایتا با تنظیم گزارش وارائه نواقص احتمالی به مدیران عامل وپیگیری نواقص مربوطه نقش مهمی در سلامت شاغلین منطقه ایفا می کنند  شایان ذکر است کارشناسان بهداشت محیط با نظارت بر آشپزخانه ها ، رستورانها  واماکن عمومی نظیر خوابگاه وکمپ ها ونیز آزمایش آب شرب نقش مهمی در سلامت پرسنل منطقه برعهده دارند. در این خصوص آزمایشگاه مهندسی آب اداره بهداشت سازمان منطقه ویژه با نظارت روزانه وانجام نمونه برداری های میکروبی وانجام کلر سنجی روزانه ازآب شرب شرکتهای منطقه و ارائه گزارش به شرکتها و نیز مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش مهمی در سلامت آب مصرفی منطقه عهده دار می باشد . (از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد4150 مورد کلر سنجی، 688 مورد آزمایش میکروبی توسط این آزمایشگاه انجام شده است(.

کارشناسان تغذیه نیز با تنظیم برنامه غذایی ونظارت برکلیه مراحل تهیه، طبخ و توزیع غذا در شرکت براساس آئین نامه بهداشت اماکن تهیه، طبخ وتوزیع مواد غذایی در صنعت پتروشیمی و همچنین شناسایی گروه های خاص از قبیل بیماران دیابتی ،هایپرلیپیدمی و فشارخون و گروه های در معرض خطر وارائه مشاوره های تخصصی رژیم درمانی به کلیه کارکنان شاغل وصدور برنامه های رژیم درمانی نقش مهمی در سلامت پرسنل عهده دار است .

عامل مهم بعدی اجرای پروژه های بهداشتی است.اداره بهداشت منطقه ویژه پروژه های تخصصی بهداشتی را در منطقه اجرا کرده وبا نتایج بدست آمده ازاین پروژه ها گام مهمی در سلامت پرسنل منطقه ایفاد می نماید. از جمله این پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پروژه بررسی عوامل شیمیایی زیان آور محیط که در تابستان وزمستان سال 88 در 15 پتروشیمی منطقه اجرا گردید.همچنین پروژه بررسی آلاینده های شیمیایی در محیط های کاری وارائه راهکارهای بهینه کاهش وکنترل مواجهه کارکنان آ ارزیابی ریسک وپایش بیولوژیکی مواجهه .(در 19 پتروشیمی در تابستان وزمستال سال 92) وپروژه ارزیابی ارگونومی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی را می توان ذکر کرد.

نقش سازمان و HSE درجهت سلامت خانواده ها واقدام به آموزش آنها ازدیگر اقداماتی است که به آنها اشاره می شود. برگزاری دو دوره جشنواره سلامت در  آبان ماه 1388 و اردیبهشت ماه 1392 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، برگزاری سمینار آشنایی کارکنان با اختلالات اسکلتی عضلانی درمردادماه سالجاری،برگزاری سمینار آشنایی با بیماریهای شایع در زنان ( بانوان سازمان و خانواده های شاغلین منطقه)،خرید کتاب با عناوین چربی خون ،فشار خون، کمردرد و توزیع آن بین پرسنل سازمان، اندازه گیری فشار خون و تست نوار قلب ،خریدکتاب با عنوان زندگی با دیابت و توزیع مابین افراد دیابتی ،چاپ پمفلت آموزشی با عنوان بیماری وبا و راه های پیشگیری از آن برای کارکنان شاغل در منطقه ،برگزاری کمیته های سلامت ، همکاری با سازمانهای بیرونی نظیر شبکه بهداشت ودرمان ماهشهر درمسائل مربوط به بهداشت، نصب پوستر، بنر و درج لوگوی روز جهانی بهداشت روز جهانی بهداشت و بهداشت حرفه ای درسیستم سازمانی .

شایان ذکر است درخصوص وضعیت سلامت خانواده ها ی کارکنان با توجه به قرارداد فی مابین شرکتها با  سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت ماهشهر کلیه مسائل مربوط به سلامت خانواده را سازمان مذکور پوشش می دهد.

 

تعداد بازدید : ۱,۱۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید