نوبهار

(چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴) ۱۰:۰۵

همکاران عزیز که دارای طبع شعر هستند می توانند اشعار خودرابه آدرس payam@nipc.ir ارسال نمایند

نوبهار است بیا غرق حضورش باشیم                                 گل به رقص آمده ما مست سرورش باشیم

نسترنخندهمستانهزندوقتسحر                                 سرخوش ازکبکه و شادی و شورش باشیم

گردش چرخ وفلک شوکت دی داد به باد                          پند گیریم وسپس فکر غرورش باشیم

همه زیبایی ومهرازکرم خالق عشق                                    همچوگل در پی هرذره زنورش باشیم

گوش کن زمزمه باد بهاری این است                                 یار اگر غصه گرفت سنگ صبورش باشیم

چون پرازخارشده راه وطریق جانان                       هم چو آن خط شکنان راه عبورش باشیم

این همه سبزه وگل داد مرا پند دگر                                   در ره است منجی وما یار ظهورش باشیم

 

تعداد بازدید : ۱,۲۶۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید